12 พฤษภาคม 2562 ภาวะโลกร้อน : นักวิทยาศาสตร์ทดสอบวิธี “สุดโต่ง”แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2505304

คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษเตรียมก่อตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาหนทางใหม่ ๆ ในการฟื้นฟูสภาพอากาศโลก ศูนย์วิจัยที่ว่านี้จะศึกษาและทดสอบวิธีการ สุดขั้วต่าง ๆ เช่น การทำให้ขั้วโลกกลับมาเย็นยะเยือกอีกครั้ง และการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกจากชั้นบรรยากาศโลก ศูนย์เพื่อการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศโลก (Centre for Climate) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Carbon Neutral Futures Initiative ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่มุ่งให้โลกมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นกลางในอนาคต ที่นำโดย ดร.เอมิลี ชัคเบิร์ก ซึ่งถือเป็นศูนย์วิจัยแรกของโลกในด้านนี้ และอาจนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมหาศาล ศูนย์นี้มีขึ้นจากความวิตกกังวลว่าการใช้วิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งภัยพิบัติ และความเสียหายต่อโลกที่ไม่อาจย้อนกลับคืนมาดังเดิมได้